Lễ Trao Giải Golf Doanh Nghiệp Và Thương Hiệu Việt Nam lần 1 năm 2016 (15/01/2016)

Thương hiệu Phúc Bồn Tử Huỳnh Trung Quân đã hân hạnh tham gia giới thiệu sản phẩm và là tài trợ đồng cho giải Golf Doanh Nghiệp Và Thương Hiệu Việt Nam lần 1 diễn ra tại TP.HCM